O mnie

Adwokat Łukasz Grochowski – założyciel Kancelarii, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2015 r. zajmuje się zawodowo prawem. Od 2018 r. prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Bydgoszczy.

Jest adwokatem sądowym, doradza klientom, reprezentuje ich jako pełnomocnik i obrońca w sprawach: cywilnych, rodzinnych, karnych, karnych skarbowych, a także z zakresu upadłości konsumenckiej.

Jest członkiem Komisji Wizerunkowej ORA Bydgoszcz zaangażowanym w działalność samorządową.